Yazdır

DİLBİLİM’E GİRİŞ

(TANITIM)

1-er-Rahmân.

2-Qur'ân'ı öğretti.

3-İnsan’ı yarattı.

4-Ona Beyân’ı (düşünüp İfâde etmeyi) öğretti.

Ekrem olan Allâh, Keremiyyeti’ni İnsan’a bilmediklerini bildirerek tamamladı. Qalem’le Bilgi’yi Sonsuzluğa taşıyarak İnsan’ı da Keremli kıldı.

Dil’in Epistemesi’nden (Bilgi Kaynağı’ndan, Sınırı’ndan); Varoluş Mayası’na dek Öykü’sü anlatılacak.

Allâh’ın İsimleri’nden, Şeyler’in İsimleri’ne dek Sistematik bir Arayış’ın İz’i sürülecek.

Klasik Köklü Diller’den Modern Dil’in İnşası’na; Dil’in İyileştirici Yanı’ndan Hapishanesi’ne dek Gizem’i aralanacak.

Kutsal Dil’in Çözümü’nde Mantıqu’t-Tayr Tercemeleri’ne Arif olmak için bir Çaba…

Qur’ân’ın Dil’i 6.000 Kelime ile Diller’e girmiş. Âdem’e, “Çamur’a” Rûh veren İlâhî Nefha gibi, İnsanoğlu’nun Dilleri’nde de bu 6.000 Kelime O’na Hayat bahşetmeli, O’nda Nefes alıp vermelidir. Nitekim O, Farsça’ya girdi ve O’nu Medeniyet’in Dili’ne çevirdi. Klasik Türkçe’ye girdi, Kürtçe’ye, Urduca’ya, Farsî, Türkî Diller’e, kısmen Balkan, Kafkas, Afrika, Doğu Dilleri’ne girdi, onları “Medeniyet’in Dili’ne” Âşina kıldı. Ne var ki, Bu Kelimeler Grekçe’ye, Latince’ye girmedi. Eğer Avrupa Medeniyet Dönüşü’nde Kelimeler’i bünyesine alacaktır.

Bundan sonraki Dersler Qur’ân İlimler’i ile Dilbilimler’inin Müşterek Seminerleri’ni Konu alacak. Dilbilim’inin Giriş Konuları’nı erteleyerek, “Kitâb’ın Dili’nden Qur’ân ve Dilbilim” Konular’ı El’e alınacak. Normal olarak önce Dilbilim Giriş Konular’ı görülüp sonra Qur’ân üzerinden Örneklemeler’e geçmek gerekiyordu. Ancak Qur’ân İlimler’i Seri’si Dewam ettiği için, önce Ortak Dersler’i izliyoruz.

Bunlar da Qur’ân’ın Lugat’ı, Kelimeler’i, Mu’cem’i Konuları’nı; Mânewî Bahisler’i-Mewhum Deliller’i (İstishab, İstihsan, İstıslah);

Muhkem, Müteşabih, Ahkâmü’l-Qur’ân, Maqâsıdü’l-Qur’ân; Emir, Nehiy, İlga, Nesih;

Literal Analiz-Lafzî Mebhaslar; Nass’ın Açıklık-Kapalılık Dereceler’i; Muhkem Âyetler’in Te’wil’i (Çelişkisiz Qur’an);

Delalet Biçimler’i- Mantuq-Mefhum; Umum, Husus; Mutlaq, Muqayyed; Haqiqat, Mecaz; Anlama Delâlet Biçimler’i Konuları’ndan oluşuyor.

Bundan sonra, Dilbilim’nin Giriş Dersler’i, Klasik ve Modern Tarih’i, Mantıqu’t-Tayr ve Nutq-u Beşer; Klasik Diller Konular’ı izlenecek.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho1.jpg
Copyright 2011 DİLBİLİM’E GİRİŞ - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free