Yazdır

 

II. QISIM: HULEFÂ

E-MEDİNE OKUL’U

Münewwer Medine sonrası İnsanlık sâdece Gaybî Alan’n Doğru Okuma Klavuz’u ve Sosyal Hayat’ın Adl ve Qıst üzere kurulması İlkeler’i ile Techiz edilmedi. Aynı zamanda Uhdeleri’ne Tewdi edilen Emânet’i doğru kullanabilmeleri için Kâinât’ın Mâlik’i, onun üzerinde Teshir edebilecek Meleke ile Mücehhez Sanatı’na Kewnî Âyetler’in Esmâ’sı (Parametreleri) Konusu’nda da konuştu. Bu Bölüm, el-Kitâb’ın Târih’e bu yönlü Müdâhelesi’nin doğurduğu Diyalektiği tartışmaktadır.

01-   Hikmet’in Dünyewî Tenezzül’ü (Fecr’de Âyât daha güzel Görünür)

02-   Müslüman’da Bilimsel Paradigma

03-   İslambilim (Dünyâ Bilim Mirası’nın Müslüman Okunuş’u)

F-ULÛM-U EWÂMİL’İN HALEFLER’İ

01-Tıbb-ı Nebewî (Hikmet-i Bedenî)

02-Doğu İslam Dünya’sı (Bağdad ve Beytu’l-Hikme)

03-Batı İslam Dünya’sı (Endülüs)

04-Batı İslam Dünya’sı (İbnu Rüşd Endülüs’ü)

05-Türkler’de Bilim

06-Arapça’dan Latince’ye Bilimsel Literatür (Batı’ya İntikal ve Gerileme)

G-ULÛM-U ÂHİR

01-Tecessüs’de Kırılma (Gerileme)

02-Osmanlı Bilim’i (Geç Dönem)

H-RÖNESANS ÖNCESİ-SONRASI

Muharrif Kitap Halqları’nın Müslüman Dünyâ ile Temasları’nın Sonucu olarak aldıkları Motivasyon’un Frensiz, Kontrol dışı Merkezkaç Sarkac’ı, Ampirizm’in kutsandığı Pozitivizm’e kadar Mercek altına alınıyor. Harwey’in Ünlü Kitabı’na yaydıgı Önsöz’de dendiği gibi ‘Doğa’yı Kitaplar’dan değil, Diseksiyon Masası’ndan öğrenmeliyiz.’ denilmektedir artık.

01-Erken Rönesans (R.Bacon Sonrası)

Universitas’ların birinci Bacon Zamanı’ndaki Kewnî Âyetler’i Okuma Merak’ı. Ansiklopedik Genişliğin Simge İsm’i Leonardo Usta’dır.

02-F.Bacon Sonra’sı

Bacon, Eski Ahid Yasası’nın yerini alan Yeni Ahid gibi, Aristoteles’in Organon’una nisbetle Tümevarım’ın Yeni Organon’unu yazdı. DÖnem, Doğa Bilimleri’nden hala‚ Felsefe’ diye sözedildiği dönemdir. Londra’da bir Yenilik Rüzgar’ı esmekte, ‚Yeni Felsefe’ İndüksiyoncular’ın tuttukları yol’dur. Birbirinden pek hoşlanmasalar da Cambridge’in iki İsm’i Bacon ve Harwey birbirlerin Hasta-Doktorları’dır.

03-Bilim Akademiler’i

III. QISIM: MODERN BİLİM

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho2.jpg
Copyright 2011 II. QISIM: HULEFÂ - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free