Yazdır

BİLİM TÂRİH’İ ve BİLİM FELSEFE’Sİ

A

(Bilim Târih’i ve Bilim Felsefesi’ne Giriş)

A/ 03

Dewr-i Fetret için Köprü/ Ulum el-Hikme

(Davud el-Kayseri Üniversite’si )

 

  31/Luqman Suresi 27- Şayet Yeryüzü’ndeki Ağaçlar Qalem, Deniz de arkasından Yedi Deniz katılarak (Mürekkep olsa) yine Allâh'ın Sözler’i (yazmakla) tükenmez. Elbette Allâh mutlak galip ve Hakim’dir.  

‘Ben İlmi’n Medine’siyim, Ali de onun Bâb’ı.’   

Ulûm el-Hikme Okul’u Nedir?   

Ulûm el-Hikme Okul’u; Adı’nı Qur’ân’ın 2 Anahtar Terimi’yle oluşturulan Terkip’ten almaktadır. ‘İlim’ ve ‘Hikmet’. Okûl, Kelime’nin Târihî Çağrışımları’nın birine takılmamak kaydıyla, Hikmet Mirasımız’ın yeni bir Harmanlanma’sı İlhâmı’yla Dolu’dur.

Ulûm el-Hikme Okul’u; bir Değişim Projesi’dir. Okul Kelimesi’yle Kurumsal bir Yapı’yı kastetmez. Eleştirel, Tutarlı Bilgi’nin peşindedir. Bu İnanç’la yola çıkar. Bilgi’nin bir Özgürleşme Arac’ı olduğuna inanır. Onu Sömürü ve Egemenlik Arac’ı olmaktan çıkararak yönetilen, sömürülen, ezilen Halqlar’ın (Mustaz’afîn) Yararı’na yeniden üretilebileceğini Kanıtlama İddiası’ndadır. Temeli’ni Zengin Târihsel Miras’ın (Selef-i Sâlihîn) Dewâm eden bir Meyve’si olarak tanımlar.

Ulûm el-Hikme Okul’u; Göçmenler’in, İşsizler’in, İşçiler’in, Siyâsi Sığınmacılar’ın, Yeni Dünyâ Düzen’i Tarafı’ndan Dışlanmışlar’ın, yaşadıkları Alanlar’da Kimlik ve Kültürler’i bastırılmış Halqlar’ın ve Bilgi’yi Egemenler’e Para ile satmayan Onurlu Münewwerler’in Ortak Çabası’yla kendi Bilgi Kuramları’nı, Kurumları’nı, Eğitim Süreçleri’ni, Tutarlı Yöntem ve Araçları’nı, Tartışma Kültürleri’ni yaratabilecek Potansiyel’e Sâhip olunduğuna inanmaktadır.   

Ulûm el-Hikme Okul’u ‘Hayatım’ı nasıl kazanabilirim’ Sorusu’ndan önce ‘Hayat’ı nasıl anlamlandırabilirim’ Sorusu’nu soranlar için var olmak ister. Varlık Nedeni’ni bu Sorumluluk Bilinci’nden alır. Bu Soru’ya Cewap arayanlarla Yardımlaşma Görevi’ni üstlenenler bizimle beraber olacaklardır.   

Ulûm el-Hikme Okulu’nu var edenler, Bilgi Paylaşımcılar’ı olacaklarından, edindikleri Deneyim ve Bilgiler’i –Âhiret’i satan- çıkara dönüştürmeksizin tüm Katılımcı Kursiyerler’le paylaşmayı sürdüreceklerdir. Bu Amaç’la Yaygın Eğitim yanında Örgün Eğitim İmkanlar’ı aramaktadır.

Ulûm el-Hikme Okul’u, Avrupa’da yaşayan ‘Yaşam’ı nasıl anlamlandırmalıyım’ diyen İnsanlarımız’ı; yeni İnsan’ı, Yeni Toplum’u Yaratma Çabaları’nda Önemli bir Labaratuvar olabilecek bu Çalışma’ya katılmaya çağırıyor. Daha Mütewâzi bir değim’le, ‘Evi’nin Önü’nü süpürmeye çalışıyor’.

Ulûm el-Hikme Okul’u Müslüman İnsan’ın Kuruluşu’nda, Ümmiyet’ten, Onurlu Okurluğa Yükselme Aşaması’nda üzerine düşen Misyon’u İcrâ etmek istiyor. Bu İsteğin Temenni’yi aşıp, Kurumsal bir Yapı’ya bürünüp bürünmemesi, Gönül Verenler’in ‘Özleri’nde olanı değiştirip değiştirmemesi‘ ile doğru orantılıdır. Sorumlulukları’nı İdrak edenler, Ağırlıklar’ı paylaşanlar, Târih’e Damgaları’nı vuracaklardır.   

Okuyan, araştıran ‘Müslüman Düşünce’ Birikimi’nin Onurlu bir Halef’i olan ‘Wasat bir Ümmet’in İqâmesi’dir İllet-i Gâiyye... Karanlık içinde yakılan sönmeyen Işığın Aydınlığı’nda, Taqwa üzere İmâr edilen Umrân’ı hedeflemektedir.

  Davud el-Kayseri Üniversite’si /Tasarı.      

Hayal’le başlar Herşey, Hayal, Niyet ve Çaba.. Kurumsal Çatı'da Taş'ı, Çorba'da Tuz'u olacaklara Selâmlar. Kuruluş (Tesis-Teşekkül) Sürec’i..  Uzun Soluklu bir Maraton.   

-Hikmet İlimler’i Fakülte’si,   

-Mustafa Asım İslâmî İlimler Fakulte’si,

-Beytülhikme Filozofi Fakulte’si,

-Ahi Evran İktisat Fakulte’si,

-Mimar Sinan Mimarlık Fakulte’si,

-Hasan Nail Canat Güzel Sanatlar Fakulte’si,

-Davud Nebî Siyasal Bilgiler Fakulte’si,

-Seyyid Burhâneddin Davranış Bilimleri Fakulte’si,

-Seyrânî Türk Dili ve Edebiyat’ı Fakultesi,

-Gıyâsiye Tıb Fakulte’si,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho2.jpg
Copyright 2011 A/03 Bir Dewr-i Fetret Okulu - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free